Wat is Lets?Bij LETS wordt er Leuk EigenTijds Samengewerkt.
Solidariteit en verantwoordelijkheid dragen op sociaal, ecologisch en economisch gebied, sociale insluiting en vertrouwen
zijn daarbij kernwaarden.

LETS staat voor "Local Exchange and Trading System". Vrij vertalen we dit wel eens als "lokaal uitwisselingssysteem". Het ruilsysteem in deze vorm ontstond in een plaats in Canada waar op korte termijn de werkverschaffing en dus rechtstreeks de inkomsten van mensen wegtrok. Uit noodzaak
gingen zij weer ruilen, maar dan wel op een eigentijdse manier. Nadien heeft het idee zich snel
verspreid over de hele wereld.

Meer informatie over LETS: www.letsvlaanderen.be

LETS is duurzaam. We ruilen, delen en waarderen diensten en goederen. En ‘samen’ staat bij LETS centraal.
Letsen zorgt via lokale interactie voor het beleven van duurzaamheid op een eigentijdse, makkelijke en leuke manier. Je ruilt wat je kan en graag doet; spullen worden opgelapt en krijgen een nieuw leven. Het is de ‘kortste keten’ in de praktijk.

We willen vooruit en met alles wat we doen maken we onze buurt elke dag een beetje warmer.
Meer informatie over hoe jij ook je buurt kan verwarmen: verwarm je buurt