Verwarm je buurtLETS verwarmt je buurt, niet de aarde!

Met LETS maken we onze buurt steeds een beetje warmer. We ruilen, delen en waarderen samen diensten en goederen en hebben allemaal zo ons eigen inspirerend verhaal.


LETS-beweging roept op tot collectieve duurzaamheid

We leven in een klimaat van protest. Van stilstaan, bewustwording en op straat komen. En dat is belangrijk, maar we moeten ook vooruit. We hebben antwoorden en concrete oplossingen nodig.

Hoe goed ken jij je buren? En de andere bewoners van je straat? Kan je bij hen terecht voor meer dan een ‘goedemorgen buurman’? Hoe sterk is jouw kortste keten?

Om de klimaatproblematiek grondig aan te pakken, moeten we onze huidige sociale situatie kritisch onder de loep nemen. In hoeverre zijn we echt met elkaar verbonden?

LETS gelooft dat we samen – op kleine schaal – de ecologische, economische en sociale aspecten van duurzaamheid moeten beleven en zo een belangrijke stap zetten naar een duurzamere wereld. LETS werkt via een lokaal, hedendaags ruilhandelsysteem voor diensten en producten. Leden ruilen de diensten die ze kunnen en graag doen tegen andere diensten. Concreet: iemand die graag strijkt, kan een uurtje strijken voor een ander LETS-lid en wordt hiervoor gewaardeerd met een LETSuur. Daarmee kan het LETS-lid een andere dienst vragen, bv. een uurtje kruien in de tuin. Ook spullen worden door een lokaal LETS-lid opgelapt en krijgen zo een nieuw leven. Zo beleef je bij LETS de kortste keten in de praktijk, samen met andere mensen uit jouw buurt.

“Letsen betekent voor mij mijn sociaal netwerk verruimen, vrienden maken, elkaar helpen. Letsen is een alternatief voor het blinde consumeren, is bijdragen aan een zachtere wereld waar het niet draait om geld en status.” Nadia – LETS Brussel